Tempoeffekt

Hvis kvinner får sine barn senere men ender med like mange barn som før, synker likevel de årlige fruktbarhetsratene i en periode siden samme antall fødsler er forskjøvet framover i tid. SFT vil i så fall underestimere endelig barnetall per kvinne (kohortfruktbarheten).