Regionen

Regional fordeling av bruttoprodukt er delt opp på følgende måte: Oslo, Østlandet ekskl. Oslo (Østfold, Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark), Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane), samt Midt- og Nord-Norge (Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland)