Autonomi

Den ansattes mulighet til selvstendighet og innflytelse i utførelsen av arbeidet.