Signifikant

At forskjellen mellom to andeler er statistisk signifikant betyr at vi med relativt stor sikkerhet kan si at forskjellen ikke skyldes tilfeldige avvik mellom utvalget vi ser på og populasjonen vi ønsker å si noe om.