Feilmarginer

Feilmarginen sier oss noe om usikkerheten knyttet til tallene som er basert på et tilfeldig utvalg av befolkningen. I resten av artikkelen vil vi ikke vise feilmarginer, men fremheve om forskjeller vi finner mellom grupper er statistisk sikre.