Personlig tjenesteyting

Omfatter blant annet kunstnerisk virksomhet, kulturvirksomhet, sport- og fritidsaktiviteter, aktiviteter i medlemsorganisasjoner, reparasjon av varer, frisør- og renserivirksomhet m.m.