Forretningsmessig tjenesteyting

Omfatter blant annet bemanningsbyråer, reisebyrå-, vakt- og rengjøringstjenester