Medianlønnen

Det lønnsnivået som deler lønnsfordelingen i to like store deler dersom man rangerer lønnen til alle lønnstakere fra laveste til høyeste.