Lønnsinntekt

Lønn er betalingen man får for utført arbeid i et ansettelsesforhold.