Lavtlønte

I denne artikkelen er lavtlønte definert som heltidsansatte personer som har en lønnsinntekt som er under 2/3 av medianlønnen til helårs heltidsansatte. Se tekstboks lenger ned for mer om måter å definere lavtlønte.