Mishandling i nære relasjoner

Lovbruddstypen Mishandling i nære relasjoner inngår i lovbruddstypen Voldslovbrudd, men omfatter mishandling både med og uten bruk av (fysisk) vold. Der hvor mishandling i nære relasjoner er omtalt i denne teksten, er også lovbruddstypen grov mishandling i nære relasjoner inkludert.