Seksuallovbrudd

Lovbruddsgruppen Seksuallovbrudd består av lovbruddstypene:

- Voldtekt, i alt
- Voldtekt, forsøk
- Seksuell omgang i overmaktsforhold
- Seksuell omgang, barn 14-15 år
- Seksuell omgang mellom nærstående
- Seksuell handling
- Seksuell krenkende adferd
- Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd