Annet vinningslovbrudd

Lovbruddsgruppen Annet vinningslovbrudd består av lovbruddstypene:

- Heleri og hvitvasking
- Bedrageri, i alt
- Underslag, i alt
- Økonomisk utroskap
- Korrupsjon og påvirkningshandel
- Regnskapsovertredelse
- Kreditorrelatert lovbrudd
- Skatt og avgift
- Tolloven
- Annet næringslivs- og økonomilovbrudd

Mindre alvorlige tollovertredelser ilagt forenklet forelegg regnes ikke som anmeldte lovbrudd (se i stedet statistikk over straffereaksjoner).