Trafikkovertredelser

Lovbruddsgruppen Trafikkovertredelse består av lovbruddstypene:

- Veitrafikkovertredelse (unntatt Ruspåvirket kjøring, som inngår i lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd)
- Annen transport- og trafikklovgivning

Mindre alvorlige trafikkovertredelser ilagt forenklet forelegg regnes ikke som anmeldte lovbrudd (se i stedet statistikk over straffereaksjoner).