Rusmiddellovbrudd

Lovbruddsgruppen Rusmiddellovbrudd består av lovbruddstypene:

- Narkotikalovbrudd
- Doping
- Ruspåvirket kjøring
- Alkoholovertredelse, i alt
- Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd