Eiendomstyverier

Lovbruddsgruppen Eiendomstyveri består av lovbruddstypene:

- Tyveri, i alt (inndelt i Mindre tyveri, Tyveri og Grovt tyveri, i tillegg til Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy)
- Annen bruk og besittelse av andres eiendel