Overtid

Arbeidstid utover det som står i arbeidskontrakten. Både betalt overtid, ubetalt overtid og overtid som senere skal avspaseres blir telt med. Betalt overtid betyr at det blir utbetalt et særskilt overtidstillegg. Ubetalt overtid vil si man verken får ekstra lønn eller avspasering.