Inntekt

Median inntekt etter skatt per forbruksenhet.