Døgnbehandling

Opphold hvor overnatting finner sted på sykehuset.