Privat sektor og offentlig eide foretak

Privat sektor og offentlig eide foretak omfatter alle enheter også kommunale og statlig eide virksomheter som ikke driver offentlig forvaltning. Offentlig forvaltning omfatter statlige eller kommunale enheter som forvalter et politisk og administrativt ansvar. Blant annet iverksette og håndheve reguleringer, produsere tjenester for konsum, gratis eller til reduserte priser og omfordele inntekt og formue.