Årslønn

Årslønn omfatter månedslønn for 12 måneder og utbetalte etterbetalinger. Omfatter både avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, overtid er ikke inkludert.