Korte feriereiser

Omfatter opphold utenfor helårsboligen med mellom 1 og 3 overnattinger.