Reiser

Omfatter opphold utenfor helårsboligen uansett formål med reisen og minimum 1 overnattings varighet. Gjelder for alle formål.