Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Et personentydig individbasert sentralt helseregister som blant annet inneholder opplysninger om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Opplysningene i registeret baserer seg på innsendinger av uttrekk fra lokale fagsystemer i kommunene fra og med 2018. Helsedirektoratet er dataansvarlig for registeret.