IPLOS-registeret

Et pseudonymt individbasert sentralt helseregister over brukere og søkere av kommunale omsorgstjenester. Opplysningene i registeret baserer seg på innsendinger av uttrekk fra lokale fagsystemer i kommunene fra og med 2007 til og med 2017. Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for registeret, mens SSB er databehandler.