Asylsøkere

Personer som kommer til Norge for å søke beskyttelse (asyl). Etter vedtak om opphold og bosetting i en kommune endrer de status til flyktninger.