Innvandrere

Personer bosatt i Norge, som er født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.