Prisnivåjustert

Prisnivåjustering er nødvendig i internasjonale sammenlikninger av volumtall for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall sett i forhold til land med lavt prisnivå.