Innvandrerbakgrunn

En fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.