Innvandrere

Personer som er født i utlandet med utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Les også mer om hvordan SSB definerer innvandrere.