Offentlig og privat sektor

Offentlig sektor er arbeidsplasser innenfor offentlig forvaltning. Blant annet stat- og kommuneforvaltningen Privat sektor er arbeidsplasser innenfor privat sektor og offentlige eide foretak