Kursdeltagelser

En person kan delta på flere ulike kurs ved nettskolene i løpet av et skoleår, f.eks. kurs i ulike emner innenfor høyere utdanning. Dersom en person har deltatt i flere kurs i perioden vil han/hun bli talt én gang for hvert kurs.