Skoleåret

Skoleåret refererer til perioden fra 1.7. et gitt år til 30.6. det påfølgende året, f.eks. 1.7.2017-30.6.2018.