Personer med innvandrerbakgrunn

En samlebetegnelse for personer som er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre.