Asia, Afrika, etc.

Omfatter Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika samt Oseania utenom Australia og New-Zealand.