EØS-landene etc.

Omfatter EØS/EFTA-landene, Nord-Amerika, Australia og New-Zealand.