Bruttoinntekt

Omfattar lønsinntekter, næringsinntekter, pensjonar og kapitalinntekter.