Næringsinntekt frå jordbruk

Positiv inntekt frå jordbruk henta frå næringsoppgåva til jordbruksbedrifter med personleg brukar.