Brukar

Den personen som er hovudansvarleg for drifta av ei jordbruksbedrift (innehavaren).