Enova

Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet (Enova SF, u.å.).