EØS-avtalen

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1994 (Tolletaten, 2018).