EØF-avtalen

Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF). Avtalen ble undertegnet i 1973 (Tolletaten, 2018).