EFTA

European Free Trade Association (EFTA - Det europeiske frihandelsforbund) er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inng├ątt i 1960, den gang med flere og andre medlemmer (Tolletaten, 2018).