Multilateral handelsavtale

Avtale om handel mellom minst tre parter, som regel land, men også statsforbund som EU.