Lønnstakere

Lønnstakere omfatter alle sysselsatte personer som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn e.l. Dersom en person har flere arbeidsforhold, fastsettes det ene arbeidsforholdet som det viktigste (hovedarbeidsforholdet).