Utenfor arbeidsstyrken

Personer som ikke har en jobb, og som ikke søker etter en eller ikke kan ta en om de fikk tilbudet, eller begge deler (verken søker etter jobb eller kan ta en om de fikk et tilbud). De fleste blant disse er skoleelever, studenter og pensjonister.