Arbeidsledig

Personer som ikke har en jobb, men som aktivt søker etter en jobb, og som kan ta en jobb innen kort tid hvis de får tilbud om en.