Sysselsatt

Personer som er i jobb ifølge Arbeidskraftundersøkelsen, som betyr at personen har utført minst én time inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka, eller vært midlertidig fraværende fra jobb som de skal returnere til (f.eks. ferie, syk eller i foreldrepermisjon).