Sykefraværsrate

Alle personer som var borte fra jobben minst én sammenhengende uke på grunn av egen sykdom eller skade / alle som er i jobb. Basert på hva personene har svart i Arbeidskraftundersøkelsen. Sykefraværet trenger ikke å være legemeldt.