Arbeidskraftundersøkelsen

Arbeidskraftundersøkelsen er en intervjuundersøkelse som løpende kartlegger befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet. Nøkkeltallene er arbeidsledighet, sysselsatte og personer utenfor arbeidsstyrken, men undersøkelsen inneholder også annen informasjon, som for eksempel arbeidstid og jobbfravær. Undersøkelsen er regulert gjennom en EU-forordning, som betyr at tallene er sammenlignbare for alle EU- og EØS-land.